Latest from the Blog

ISKM71 Plakát

Na základě moodboardu, který jsem vytvořila v minulém příspěvku, vznikl plakát propagující literární soutěž s názvem Dystopie. Plakát je ve formátu A4 a vytvořila jsem jej v Canvě. Použila jsem volně dostupné fotografie, se kterými jsem pracovala už i při vytváření moodboardu. Exportovala jsem hotový plakát jako jpg, protože bude sdílen přes sociální sítě. PokudPokračovat ve čtení „ISKM71 Plakát“

ISKM71 Ilustrace a fotografie

Tento týden jsme v rámci skvělého a inspirativního workshopu dělali moodboard. Ten můj byl na téma dystopie. Téma jsem si zúžila na enviromentální problém s nedostatkem vody v přírodě a zároveň jsem se snažila vyjádřit, často s antiutopickou literaturou spojované, téma ztráty individuality.

ISKM71 Neviditelný kontext

Tento týden se věnujeme analýze obrazu z hlediska obsahu a kontextu. Přečetla jsem si analýzu Václava Hájka Slabikář vizuální kultury: S jako schodiště. Jak už napovídá název příspěvku, odborná esej se věnuje symbolickým, estetickým, rituálním a kulturním aspektům schodišť. Autor popisuje symbolku slavných schodů, které hrály určitou roli v kulturním a uměleckém kontextu, popisuje jejichPokračovat ve čtení „ISKM71 Neviditelný kontext“

Vytvořte web zdarma s WordPress.com
Začít