Latest from the Blog

ISKM71 Závěrečný úkol

Zadání: Zodpovězte si otázku: Jak bych mohla něco naučit pomocí vizuálních informací? Vytvořte Vzdělávací objekt, který poslouží k vzdělávání v oblasti dle vaší volby. Definujte si Cílovou skupinu, která se bude pomocí vašeho vzdělávacího objektu učit.  Formu vzdělávání – prezenční, hybridní, distanční. Cíl vzdělávání – co chcete naučit a proč právě tímto způsobem? Aktivita: Jako závěrečný úkol jsem si vybralaPokračovat ve čtení „ISKM71 Závěrečný úkol“

ISKM09 English portfolio

Final assignment for course Librarian English is presenting our portfolio. We are obligated to submit three mandatory assignments and two of our own choice. My assignemts are resume, informal/formal e-mail, review, free writing and abstract. Resume I enjoyed making my CV in english. I had one in the past but I’m currently hunting for newPokračovat ve čtení „ISKM09 English portfolio“

ISKM71 Citace a licence

Tento týden jsme se věnovali vizuální a formální úpravě dokumentu. V rámci úkolu jsme měli upravit dokument, který obsahuje: prvky jednotného vizuálního stylu MUNI čtivý a čitelný text vizuální materiály s popisem plné bibliografické citace vizuálních materiálů Pro úpravu jsem si vybrala seminární práci, kterou jsem psala do předmětu  ISKM04 Seminář k diplomové práci I: VýchodiskaPokračovat ve čtení „ISKM71 Citace a licence“

Vytvořte vlastní web s WordPress.com
Začít