Latest from the Blog

ISKM31 Virtuální a augmentovaná realita

Moje praktické zkušenosti s VR a AR nejsou nijak rozsáhlé a souvisí spíše s hraním zábavných (převážně hororových) her než se vzděláváním. Potenciál těchto technologií skví v jejich velmi dobré přizpůsobivosti na konkrétní vzdělávací potřeby. Jako velký fanoušek umění a cestování si dovedu jejich kreativní využití představit například v hodinách estetické výchovy či dějin umění,Pokračovat ve čtení „ISKM31 Virtuální a augmentovaná realita“

ISKM31 Umíme česky

Adaptavní (adaptibilní) učení je vzdělávací metoda, která využívá technologie k přizpůsobení výukových materiálů pro specifické potřeby každého žáka. Vychází z poznání, že nejlepších studijních výsledků u žáka nelze dosáhnout pomocí forem tradičních neadaptivních přístupů. Největší výhodou adaptivního učení je tedy možnost přizpůsobit vzdělávací proses potřebám žáka (ať už se jedná o obsah nebo formu). DalšíPokračovat ve čtení „ISKM31 Umíme česky“

ISKM31 Multimediální vzdělávací projekt

Jako příklad dobrého multimediálního vzdělávacího projektu jsem si vybrala Studio Scala – experimentální filmové studio pro děti i dospělé. Přemýšlela jsem, zda mohu činnosti Studia Scala označit za multimediální vzdělávací projekt, ale jak na svých stránkách sami píší, pořádají od roku 2014 vzdělávací aktivity v oblasti filmové a audiovizuální výchovy nejen pro školy, ale iPokračovat ve čtení „ISKM31 Multimediální vzdělávací projekt“

Vytvořte vlastní web s WordPress.com
Začít